Sadržaj

[-]


Evisceracija oka

Evisceracija oka podrazumeva uklanjanje unutrašnjeg sadržaja oka, kod slepog i bolnog oka, nakon bolesti i povreda oka. Beonjača i očni mišići ostaju, a u beonjaču se ugrađuje orbitalni implant. Na kraju operacije se postavlja konjunktivalni konformer, koji predstavlja privremenu očnu protezu. Nakon mesec dana, može se pristupiti izradi očne proteze od strane okulariste. 

Enukleacija oka

Enukleacija oka je operacija kojom se hirurški uklanja celo oko, ukoliko se u njemu nalazi maligni tumor, koji nije moguće tretirati zračnom terapijom. Prilikom operacije, očni mišići se fiksiraju za orbitalni implant, da bi se, nakon operacije,  pokreti implanta prenosili na očnu protezu, koja se izrađuje oko mesec dana nakon operacije. 

Zakažite pregled

Egzenteracija orbite

Egzenteracija orbite je operacija kojom se uklanja celokupan sadržaj očne duplje I vrši se u slučajevima uznapredovalih tumora očnih kapaka i orbite. 

Rekonstrukcija očne duplje

Rekonstrukcija očne duplje se vrši u situaciji kada postoji problem sa nošenjem očne proteze, zbog ožiljnog sužavanja očne duplje. Tokom operacije se uklanja ožiljno tkivo I presađuje sluznica iz usta, čime se pravi novo ležište za očnu protezu.


Operacija očne duplje u Okuloplastu

operacija očne duplje- dr Zoran Žikić

U oftalmološkoj ordinaciji " Okuloplast" operaciju očene duplje radi lekar specijalista dr. Zoran Žikić. Ukažite nam poverenje i zakažite pregled

Zakažite pregled