Sadržaj

[-]


Operacije u okuloplastičnoj hirurgiji se izvode u lokalnoj ili opštoj anesteziji. Odluku o vrsti anestezije donosi hirurg u dogovoru sa pacijentom a na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Starost pacijenta
  • opšte zdravstveno stanje
  • vrsta operacije


Lokalna anestezija

Lokalna anestezija zahteva saradnju pacijenta, koji mora biti miran tokom operacije. Iz tog razloga ona se ne primenjuje kod dece.  Uz lokalnu anesteziju, mogu se davati sredstva za umirenje i protiv bolova (intra-venska analgo-sedacija), uz anesteziološki monitoring. Ovakav kombinovan pristup je veoma važan kod pacijenata čije zdravstveno stanje ne dozvoljava primenu opšte anestezije.

Za određene vrste operacija preporučuje se lokalna anestezija. Ovo je npr. slučaj kod blefaroplastike odnosno operacije spuštenih kapaka, kod odraslih, kod koje se tokom operacije, uz saradnju pacijenta, podešava visina gornjeg kapka

Opšta anestezija

Sa druge strane, kod operacija koje traju dugo i koje je teško izvesti u lokalnoj anesteziji, primenjuje se opšta anestezija. U tom slučaju, potrebno je pre operacije pripremiti određene laboratorijske i lekarske nalaze, koji potvrđuju da je pacijent zdravstveno sposoban za operaciju u opštoj anesteziji.

Bez obzira na vrstu anestezije, hirurg i anesteziolog moraju da budu upoznati sa lekovima koje pacijent redovno uzima i eventualnim alergijama na lekove.

U okuloplastičnoj hirurgiji je od izuzetne važnosti podatak o eventualnoj upotrebi lekova koji utiču na sposobnost zgrušavanja krvi (anti-agregacioni i anti-koagulantni lekovi). Ovi lekovi se koriste za prevenciju i lečenje bolesti srca i krvnih sudova. Najčešće primenjivan iz ove grupe lekova je Aspirin (Andol, Acetisal, Midol, Corasp), koji se uz dozvolu ordinirajućeg lekara prekida 10-14 dana pre operacije da ne bi došlo do nekonstrolisanog krvarenja tokom operacije. Problem sa krvarenjem, za vreme i nakon operacije, mogu izazvati i određeni dodaci ishrani (suplementi), kao što su Ginko biloba, Đumbir, Žen-Šen, Omega masne kiseline, ili vitamin, kao što je Vitamin E.

Sve vrste operacija u Okuloplastu se izvode u lokalnoj ili opštoj anesteziji


U oftalmološkoj ordinaciji " Okuloplast" sve vrste operacija na oku radi lekar specijalista dr. Zoran Žikić. Ukažite nam poverenje i zakažite pregled

Zakažite pregled