Uopšteno govoreći, pojam spuštenosti očnih kapaka se odnosi na dva različita entiteta, koji mogu biti odvojeni ili udruženi. Jedan od njih je „opuštena“ koža gornjih kapaka ili dermatohalaza , a drugi niža pozicija celog gornjeg kapka, tj. ptoza.   
09.11.2020

SPUŠTENOST GORNJIH OČNIH KAPAKA USLED DERMATOHALAZE

Dermatohalaza nastaje usled istezanja kože gornjih kapaka, tokom vremena. Razlog za to je izuzetno mala debljina kože kapaka, kao i njena struktura, jer u toj regiji ne postoji potkožno masno tkivo, već koža direktno naleže na mišić koji je zadužen za treptanje. Ovo stanje može biti udruženo sa potkožnim prominencijama masnog tkiva, zbog slabljenja vezivnog tkiva tzv. orbitalnog septuma. Pored toga, do opuštanja kože gornjih kapaka može doći i zbog postepenog spuštanja, odnosno ptoze, obrva.Spuštenost gornjih kapaka zbog spuštenih obrva; pre i nakon korekcije

LEČENJE OPUŠTENE KOŽE GORNJIH KAPAKA (DERMATOHALAZE)

Nehirurške metode zatezanja kože gornjih očnih kapaka imaju kratkotrajan efekat, što iziskuje često ponavljanje tretmana. Trajnije rešenje je operacija koja se zove blefaroplastika i podrazumeva uklanjanje „viška“ kože, i eventualno mišićnih vlakana tzv. orbikularnog mišića, na koji istanjena koža direktno naleže. Veoma važan element operacije je preoperativno obeleževanje (markiranje) linija po kojim se  vrši rez kože.

Preoperativno markiranje kože

Često pitanje pacijenata je vezano za način na koji se pravi hirurški rez. Precizan rez hirurškim nožićem/skalpelom je najbezbedniji sa najmanjom traumom za delikatna tkiva očnog kapka. Elektrohirurško, radiotalasno i lasersko sečenje tkiva ima moderan prizvuk, kao i prednost manjeg krvarenja tokom procedure, ali je udruženo sa određenim stepenom toplotnog oštećenja tkiva, a samim tim i jačim ožiljavanjem nakon operacije.


Precizan hirurški rez po markiranoj liniji


Ukoliko postoje prominentni masni jastučići, oni se mogu, u istom aktu, redukovati ili repozicionirati u deo gde nema dovoljno masnog tkiva. U slučaju ptoze obrva, dolazi u obzir njihovo simultano podizanje, kroz isti operativni rez. Zatvaranje rane na koži se vrši veoma finim hirurškim šavovima, iznad kojih se lepe sterilne tračice (steri-strip), tako da nema potrebe za nošenjem zavoja, nakon operacije.Fini šavovi kože umanjuju vidljivost postoperativnog ožiljka 


Imajući u vidu da se blefaroplastika izvodi samo kod odraslih pacijenata, ona se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji. Steri strip i kožni šavovi se skidaju 7 dana nakon operacije, za to vreme pacijent je radno sposoban, samo treba izbegavati fizičko naprezanje, što se ne odnosi na lagane šetnje. Za povlačenje otoka operisanih kapaka je potrebno, u proseku, oko 2 nedelje.
 Pre i posle blefaroplastike gornjih kapaka

SPUŠTENOST GORNJEG OČNOG KAPKA (PTOZA)

Ptoza gornjeg kapka može nastati zbog slabosti mišića koji ga podiže (levator) ili zbog slabosti njegove veze sa samim kapkom (aponeuroze). Levator može biti urođeno slab zbog nedovoljne razvijenosti mišićnih vlakana i u tom slučaju je ptoza vidljiva već nakon rođenja deteta (urođena odn. kongenitalna ptoza). Sa druge strane, slabost levatora može biti stečena, kao što je slučaj kod paralize pripadajućeg nerva ili kod progresivnog propadanja mišića (distrofija).  Slabost aponeuroze levatora može nastati spontano tokom vremena (involutivna ptoza),kao posledica nošenja kontaktnih sočiva ili usled bolesti povreda.


LEČENJE SPUŠTENOSTI OČNOG KAPKA (PTOZE)

U zavisnosti od uzroka i stepena ptoze, postoje dva osnovna mehanizma za njenu korekciju. Prvi je zasnovan na skraćivanju ili nabiranju mišića podizača – levatora. Operacija se može izvršiti preko reza na koži kapka ili bez njega, ukoliko je rez na zadnjoj strani, odnosno sluznici kapka.


 Pre i nakon operacije urođene spuštenosti (ptoze) desnog gornjeg kapka, bez reza na koži

 

Drugi mehanizam podrazumeva korišćenje pomoćnog podizača kapka – frontalnog mišića, čija je osnovna uloga podizanje obrve. Uspostavljanje direktne veze između gornjeg kapka i frontalnog mišića, izvodljivo je preko diskretnog reza na koži, u samom kožnom naboru. Kod dece se operacija radi u opštoj, a kod odralih u lokalnoj anesteziji.


Pre i nedelju dana posle operacije urođene ptoze. Na desnom oku je načinjeno skraćivanje mišića podizača (levatora), dok je na levom oku korekcija postignuta direktnom fiksacijom za čeoni mišić (frontalna suspenzija). Hirurški rez nije vidljiv jer je sakriven u kožnom naboru.
 

Operacija spuštenih očnih kapaka u Okuloplastu

spušteni očni kapci - dr Zoran Žikić

Dr. Zoran Žikić- Oftalmolog, okuloplastični i rekonstruktivni hirurg

U oftalmološkoj ordinaciji " Okuloplast" operaciju spuštenih očnih kapaka radi lekar specijalista dr. Zoran Žikić. Ukažite nam poverenje i zakažite pregled.


Zakažite pregled